יום השואה

נזכור ולא נשכח
נזכור ולא נסלח לעולם

ילדיי כיתות ז והמחנכות ערכו טקס ליום הזיכרון לשואה ולגבורה. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת