מירוץ עיינות

ביום שישי ה5.4 יתקיים מירוץ עיינות בו כל ילדיי בית הספר משתתפים.

ביום שישי ה5.4 יתקיים מירוץ עיינות בו כל ילדיי בית הספר משתתפים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת