עדכונים 2

שדגכ שדגכ שדגכ שדגכ שדגכ שדגכ שדגכ שדגכ
הגדרות כלליות כניסה למערכת