פרויקט השאלת ספרים

החזרת ספרים מושאלים לשנת הלימודים תשע"ט

אנו נערכים לקראת איסוף ספרי הלימוד המושאלים לקראת סוף השנה.

כידוע מטרתה של תכנית השאלת ספרים היא להקל על נטל תשלומי ההורים.

הפרויקט הוא פרויקט חברתי-קהילתי, והוא מספק הזדמנות להטמיע ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש ותרומה לקהילה.

על מנת שנוכל לעשות שימוש חוזר בספרים שהשאלתם– יש להקפיד להחזירם באופן ראוי לשימוש.

בעוד כשבוע נערוך בדיקה באמצעות מחנכי הכיתות של מצב הספרים בה נבחן אילו ספרים צריכים "מקצה שיפורים" לקראת החזרתם.

 

  • יש לבדוק כי לא נכתב דבר בתוך הספר – ואם כן לדאוג למחוק.
  • יש לבדוק כי אין דפים קרועים בתוך הספר – ואם יש להדביקם.
  • יש לבדוק כי הכריכה תקינה, שלמה ואסטטית.

 

בתאריך 16.6.19 נתחיל בהחזרת הספרים בצורה מסודרת לספרית השאלת הספרים. (מועד ספציפי לכל כיתה יינתן באמצעות המחנכות)

ספר שיאבד או לא יתקבל חזרה כיוון שאינו ראוי – יהיה צורך לשלם בעבורו או להביא ספר חלופי .

 

חלוקת הספרים לשנה"ל הבאה תערך במועדים הבאים: 17.7 בוקר וכן 18.7 בוקר ואחה"צ.

מצורפים רשימות הספרים אשר יש להחזירם לבית הספר לפי שכבה.

 

בברכה

            סיון זילברשטיין                                                             גלית אסא

       אחראית השאלת ספרים                                                      מנהלת בית הספר                                                     

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת