רשימת ספרי לימוד להחזרה לפי שכבות

ספרים להחזרה כיתה ב' תשע"ט

 

ספר/חוברת

מקצוע

שם הספר/חוברת

ספר

תורה

בראשית עם ביאורים וציורים /סלר/מט"ח

 

 

 

ספרים להחזרה כיתה ג' תשע"ט

 

ספר/חוברת

מקצוע

שם הספר/חוברת

ספר

עברית

על קצה הלשון ג' ומעולמה של ספרות כרך א/דליה קרח שגב/מודן

ספר

עברית

על קצה הלשון ג' ומעולמה של ספרות כרך ב/דליה קרח שגב/מודן

ספר

מולדת

לחיות יחד בישראל לכיתה ג'/גודמן/מ"ח

ספר

תורה

לומדים משמות לדברים/קורח שגב/מודן

ספר

מדעים

במבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ג' – מהדורה מחודשת/אונ' ת"א /רמות

 

ספרים להחזרה כיתה ד' תשע"ח

 

ספר/חוברת

מקצוע

שם הספר/חוברת

ספר

עברית

על קצה הלשון ומעולמה של ספרות לחנוך הממלכתי לכיתה ד' /קורח/מודן

ספר

מולדת

לחיות יחד בישראל /פיין ודרורי/מט"ח

ספר

תורה

תנך לכיתה ד' – יהושוע שופטים/שגיב/מט"ח

ספר

מדעים

במבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ד'/אונ ת"א / רמות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ספרים להחזרה כיתה ה' תשע"ט

 

ספר/חוברת

מקצוע

שם הספר/חוברת

ספר

עברית

על קצה הלשון ומעולמה של ספרות לחנוך הממלכתי לכיתה ה'/קורח/מודן

ספר

תורה

שמואל ספר לימוד לכיתה ה /שגיב/מט"ח

ספר

אנגלית

OUR WORLD /סלנסקי/אריק כהן

ספר

מדעים

מבט חדש – מדע טכנולוגיה לכיתה ה' / אונ ת"א/רמות

ספר

גיאוגרפיה

מפות מגלות עולם /פיין ומזרחי/מט"ח

ספר

גיאוגרפיה

מסביב לים התיכון /סופר וסביר / מט"ח

ספר

תרבות ישראל

מפתחות לעמי וארצי לכיתה ה   /צוות חל"ד/חל"ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ספרים להחזרה כיתה ו' תשע"ט

 

ספר/חוברת

מקצוע

שם הספר/חוברת

ספר

עברית

על קצה הלשון ו ומעולמה של ספרות לחינוך הממלכתי/קורח/כנרת

ספר

תורה

תנך לכיתה ו/שדיב/מט"ח

ספר

אנגלית

COOL/צור/אריק כהן

ספר

מדעים

מבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ו' /אונ ת"א/רמות

ספר

גיאוגרפיה

חוקרים ארץ לכיתות ו / מט"ח

ספר

תרבות ישראל

מפתחות לאחריות ומחויבות לכיתה ו/ צות חל"ד/חל"ד

ספר

הסטוריה

מסע אל העבר – יוון רומא ירושליים / מט"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ספרים להחזרה כיתה ז' תשע"ט

 

ספר/חוברת

מקצוע

שם הספר/חוברת

ספר

עברית

מגוון ז'/לוני כהן

ספר

הבעה ולשון

חוטבים לשון ז'/לוי ודלל/רכס

ספר

חשבון

אפשר גם אחרת ז חלק א+ב+ג / טכניון  –      או מתמטיקה משולבת חלקים ב+ג-לפי הקבצה + אפשר גם אחרת א

ספר

ערבית

שפה מספרת תרבות/ולסטרה/ אפקה

ספר

גיאוגרפיה

אדם סביבה בעידן הגלובלי/מט"ח

ספר

מדעים

מדעי החומר לכיתה ז/מט"ח

ספר

מדעים

מדעי החיים לכיתה ז/מט"ח

ספר

אנגלית

WAY TO GO   הקבצה א+ב/דובקינס/אריק כהן – או לפי הקבצות.

ספר

הסטוריה

מסע אל העבר – עולמות נפגשים/מט"ח

ספר

תרבות ישראל

חיים בתוך סיפור/הרטמן

 

 

 

 

 

 

 

ספרים להחזרה שכבה ח' תשע"ט

ספר/חוברת

מקצוע

שם הספר/חוברת

ספר

עברית

מגוון ח/לוני כהן

ספר

הבעה ולשון

חוטבים לשון ח'/רכס

ספר

ערבית

שפה מספרת תרבות/ולסטרה/ אפקה –  חלק ב

ספר

גיאוגרפיה

כדור הארץ, סביבה, אדם גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה/מט"ח

ספר

מדעים

מדעי החומר לכיתה ח'/מט"ח

ספר

מדעים

מדעי החיים לכיתה ח'/מט"ח

ספר

הסטוריה

מסע אל העבר – מהפכות וקדמה-מט"ח

ספר

אנגלית

2 ספרים ללא כתיבה לפי הקבצה

ספר

מתמטיקה

אפשר גם אחרת א+ב או

מתמטיקה משולבת א+ב לפי הקבצה

ספר

תרבות ישראל

על שלושה דברים תיקון עולם חברה ואדם/רכס

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת