בעלי תפקידים

 כיתהשם המורה
1א 1יעל שי
2א2ליר פורומבה
3א3שחר קליגמן גולן
4א4ורד הזרחי
5ב1מיכל שיק
6ב2לילך יטח
7ב3מיטל טל
8ג1שלומית הרוש
9ג2קרן אורן
10ג3אופק קוסינסקי
11ד1פנינה בינמן
12ד2שירן סופר
13ד3שירן סופר
14ה1רחל נחשוני
15ה2יעל ביבי
16ה3ג'ודי סלע שני
17ו1רותי לקסמן
18ו2ליאת לוי
19ו3ספיר אוחיון
20ז1שרון ללוש
21ז2הודיה יחזקאל
22ז3יהודית שוורץ
23ז4נורית צוריה
24ח1שלומי לשם
25ח2רונית בכר
26ח3עדנה ירון

בעלי תפקידים תשע"ט

מנהלת: גלית אסא

ס. מנהלת: בכר רונית

ס. מנהלת: ורד הזרחי

רכזת תקשוב – רותי לקסמן

רכזת עברית – רונית בכר

רכזת אנגלית – ויקי אבישר

רכזת מתמטיקה – שרון ללוש

רכזת טיולים – עדנה ירון

רכזת בטחון ובטיחות – ענבל לויטין

 

יועצות: דנינו יוסיי, אוחיון ספיר

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת