ביום שישי 5.4 התחרו כל תלמידי בית הספר במירוץ עיינות

כיתות ג'-ח' השתתפו במסלול 1.4 ק"מ. כל שכבה הוזנקה בזמן אחר. 

שכבות א'-ב' השתתפו במסלול 800 מ'.

היה יום ספורטיבי ומהנה! מורים ותלמידים השתתפו במירוץ .