רשימת ספרים לפי שכבות תשפ"ב

כתוב את הכותרת כאן

 

חוברות שכבה א' תשפ"ב

 

מקצוע

ספר/חוברת

שם הספר/חוברת

חוברת

עברית

צלילים מספרים חלק א/ מלכה הוכברג/הוצ' דוד רכגולד

חוברת

עברית

צלילים מספרים חלק ב/ מלכה הוכברג/הוצ' דוד רכגולד

חוברת

עברית

צלילים מספרים חלק ג/ מלכה הוכברג/הוצ' דוד רכגולד

חוברת

עברית

חברי הצלילים/ מלכה הוכברג/הוצ' דוד רכגולד

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס חלק 1-3

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס גיאומטריה

אביזרים

מתמטיקה

אביזרים במתמטיקה וגיאומטריה של מטח, שבילים פלוס כיתה א'

חוברת

מדעים

 במבט חדש -מדע וטכנולוגיה לכיתה א/אונ' ת"א/רמות

 

 

 

 

 

 

חוברות וספרים לכיתה ב' תשפ"ב

 

ספר/חוברת

מקצוע

שם הספר/חוברת

חוברת

עברית

המקראה שלי – מה מסתתר בסיפור ועוד.. חלק א+ב/חיה דוידסון/יסוד

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס חלק 4/מט"ח

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס חלק 5/מט"ח

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס חלק 6/מט"ח

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס ב' פרקי גיאומטריה/מט"ח

אביזרים

מתמטיקה

אביזרים במתמטיקה וגיאומטריה של מטח, שבילים פלוס כיתה ב'

חוברת

מדעים

במבט חדש – מדע וטכנולוגיה/אונ' ת"א/רמות

חוברת

מולדת

לחיות יחד בישראל/ גודמן ופיין/מט"ח

 

 

 

 

 

חוברות וספרים לכיתה ג' תשפ"ב

 

ספר/חוברת

מקצוע

שם הספר/חוברת

ספר

עברית

על קצה הלשון ג' ומעולמה של ספרות כרך א/דליה קרח שגב/מודן

ספר

עברית

על קצה הלשון ג' ומעולמה של ספרות כרך ב/דליה קרח שגב/מודן

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס 7/מטח

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס 8/מטח

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס 9/מטח

חוברת

מתמטיקה

גיאומטריה ג' שבילים פלוס/מטח

אביזרים

מתמטיקה

אביזרים במתמטיקה וגיאומטריה של מטח, שבילים פלוס כיתה ג'

חוברת

מולדת

לחיות יחד בישראל לכיתה ג'/גודמן/מט"ח

ספר

מולדת

לחיות יחד בישראל לכיתה ג'/גודמן/מ"ח

חוברת

אנגלית

CLICK 1 מארז חוברות עבודה + מחברת עבודה נלווית/סלנסקי/אריק כהן

ספר

מדעים

במבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ג' – מהדורה מחודשת/אונ' ת"א /רמות

 

חוברות וספרים לכיתה ד' תשפ"ב

 

ספר/חוברת

מקצוע

שם הספר/חוברת

ספר

עברית

על קצה הלשון ומעולמה של ספרות לחנוך הממלכתי לכיתה ד' /קורח/מודן

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס 10/מט"ח

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס 11/מט"ח

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס 12/מט"ח

חוברת

מתמטיקה

גיאומטריה לכיתה ד'/מט"ח

אביזרים

מתמטיקה

אביזרים במתמטיקה וגיאומטריה של מטח, שבילים פלוס כיתה ד'

ספר

מולדת

לחיות יחד בישראל /פיין ודרורי/מט"ח

חוברת

מולדת

לחיות יחד בישראל/פיין ודרורי/מט"ח

חוברת

אנגלית

CLICK 3  מחברת נלווית + ספר/סלנסקי/אריק כהן

חוברת

אנגלית

CLICK 3  חוברת עבודה   /סלנסקי/אריק כהן

ספר

מדעים

במבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ד'/אונ ת"א / רמות

 

 

חוברות וספרים לכיתה ה' תשפ"ב

 

ספר/חוברת

מקצוע

שם הספר/חוברת

ספר

עברית

על קצה הלשון ומעולמה של ספרות לחנוך הממלכתי לכיתה ה'/קורח/מודן

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס 13 לכיתה ה/מט"ח

חוברת

מתמטיקה

שבלים פלוס 14 לכיתה ה/מט"ח

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס 15 לכיתה ה/מט"ח

חוברת

מתמטיקה

גיאומטריה לכיתה ה/מט"ח

אביזרים

מתמטיקה

אביזרים במתמטיקה וגיאומטריה של מטח, שבילים פלוס כיתה ה'

ספר

אנגלית

OUR WORLD /סלנסקי/אריק כהן

חוברת

אנגלית

OUR WORLD / סלנסקי/אריק כהן

ספר

מדעים

מבט חדש – מדע טכנולוגיה לכיתה ה' / אונ ת"א/רמות

ספר

גיאוגרפיה

מפות מגלות עולם / מטח

חוברת

גיאוגרפיה

מפות מגלות עולם / מטח

ספר

גיאוגרפיה

מסביב לים התיכון /דיגיטלי /סופר וסביר / מט"ח  – לא לרכישה

ספר

תרבות ישראל

מפתחות לאדם עם ומקום   /צוות חל"ד/חל"ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוברות וספרים לכיתה ו' תשפ"ב

ספר/חוברת

מקצוע

שם הספר/חוברת

ספר

עברית

על קצה הלשון ו ומעולמה של ספרות לחינוך הממלכתי/קורח/כנרת

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס 16 לכיתה ו/מט"ח

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס 17 לכיתה ו/מט"ח

חוברת

מתמטיקה

שבילים פלוס 18 לכיתה ו/מט"ח

חוברת

מתמטיקה

גיאומטריה לכיתה ו/מט"ח

אביזרים

מתמטיקה

אביזרים במתמטיקה וגיאומטריה של מטח, שבילים פלוס כיתה ו'

ספר

אנגלית

COOL/צור/אריק כהן

חוברת

אנגלית

COOL WORKBOOK/צור/אריק כהן

ספר

מדעים

מבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ו' /אונ ת"א/רמות

ספר

גיאוגרפיה

חוקרים ארץ לכיתות ו / מט"ח

ספר

תרבות ישראל

מפתחות לאחריות ומחויבות לכיתה ו/ צות חל"ד/חל"ד

ספר

הסטוריה

מסע אל העבר – יוון רומא ירושליים / מט"ח

 

 

 

 

חוברות וספרים לכיתה ז' תשפ"ב

ספר/חוברת

מקצוע

שם הספר/חוברת

ספר

ספרות

שורשים וכנפיים לכיתה ז

ספר

הבעה ולשון

חוטבים לשון ז'/לוי ודלל/רכס

ספר

מתמטיקה

אפשר גם אחרת ז' חלק א, ב, ג / טכניון         

חוברת

ערבית

שפה מספרת תרבות/ולסטרה/אפקה

ספר

ערבית

שפה מספרת תרבות/ולסטרה/ אפקה

ספר

גיאוגרפיה

אדם סביבה בעידן הגלובלי/מט"ח

ספר

מדעים

מדעי החומר לכיתה ז/מט"ח

ספר

מדעים

מדעי החיים לכיתה ז/מט"ח

ספר

אנגלית

WAY TO GO   הקבצה א+ב/דובקינס/אריק כהן – (כולם עד לחלוקה להקבצות)

חוברת

אנגלית

WAY TO GO WORKBOOK  חוברת להקבצות א+ב/דובקינס/אריק כהן         (כולם עד לחלוקה להקבצות)

ספר

הסטוריה

מסע אל העבר – עולמות נפגשים/מט"ח

ספר

תרבות ישראל

חיים בתוך סיפור/הרטמן

 

 

 

 

חוברות וספרים שכבה ח' תשפ"ב

ספר/חוברת

מקצוע

שם הספר/חוברת

ספר

ספרות

שורשים וכנפיים לכיתה ח'

ספר

הבעה ולשון

חוטבים לשון ח'/רכס

ספר

ערבית

שפה מספרת תרבות/ולסטרה/ אפקה –  ספר   חלק ב

ספר

מתמטיקה

מתמטיקה לכיתה ח' סדרת צמרת חלק א+ב / עוזרי ושליו (הקבצה א)

ספר

מתמטיקה

מתמטיקה משולבת מסלול כחול חלק א+ב מכון ויצמן (הקבצה א)

ספר

מתמטיקה

מתמטיקה משולבת מסלול ירוק חלק א+ב / מכון ויצמן (הקבצה ב)

ספר

גיאוגרפיה

כדור הארץ, סביבה, אדם גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה/מט"ח

ספר

מדעים

מדעי החומר לכיתה ח'/מט"ח

ספר

מדעים

מדעי החיים לכיתה ח'/מט"ח

ספר

הסטוריה

מסע אל העבר – מהפכות וקדמה-מט"ח

ספר

תרבות ישראל

שונים ומשנים את העולם/ שלום הרטמן

ספר+ חוברת

אנגלית

KEEP THINKING  / אריק כהן – (הקבצה א1)

חוברת לא כתיבה

אנגלית

GREEMER WORKSHEET 4 (הקבצות א)

ספר + חוברת

אנגלית

JUST THINKING   / אריק כהן –(הקבצה א2)

 

 

 

ספר + חוברת

אנגלית

TAKE OFF  /אריק כהן – (הקבצה ב)

*מי שאינו בפרויקט השאלת ספרים יש לרכוש ספרי מתמטיקה ואנגלית לאחר חלוקה להקבצות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות