תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"א

 

תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"א

מובא בפניכם פירוט סעיפי תכנית הגביה לשנת הלימודים תשפ"א – מחצית א'

התשלומים נקבעו על-פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, אישור מפקחת ביה"ס, הנהלת בית הספר וועד ההורים המוסדי.  

תשלום בכרטיס אשראי ניתן לבצע אך ורק באתר התשלומים "פורטל התשלומים לרשויות מקומיות"  

לחץ על הקישור לתשלום

 הלינק לתשלום נמצא גם  באתר בית הספר: ganrave.schooly.co.il

ניתן לשלם עד 2 תשלומים, תשלום  במזומן ובצ'קים ניתן לשלם דרך מזכירות בית הספר בימים א'-ה'.

תשלומי חובה / רשות / פעילויות ופרויקטים

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ז'

ח'

ביטוח ותאונות אישיות

49

49

49

49

49

49

49

49

השאלת ספרי לימוד לשנה"ל  הלימודים הבאה תשפ"ב

280

280

280

280

280

280

280

0

תוכניות חינוכיות טכנולוגיות

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ז'

ח'

למידה בסביבה מתוקשבת

50

50

50

50

50

50

50

50

סה"כ תשלומים:

379

379

379

379

379

379

379

99

 

  • איסוף כספי השאלת ספרים מתבצע עבור ההשאלה של השנה הבאה תשפ"ב, במידה ואינכם ממשיכים בבית הספר בשנה הבאה ו/או מעוניינים  לרכוש את הספרים באופן פרטי ניתן להוריד תשלום זה.
  • הורי תלמידי שכבות ב-ח, להם נשארה יתרה משנה שעברה, לא ידרשו לתשלום עבור ביטוח ולמידה בסביבה מתוקשבת, סכום זה יקוזז מהיתרות העומדות לזכותם. הם ישלמו אך ורק בעבור השאלת ספרים לשנת תשפ"ב, באם ירצו בכך. הורים אשר משכו את כספם מיתרות שנה שעברה/לא שילמו את תשלומי ההורים עבור השנה שעברה, ידרשו לשלם את מלוא הסכום.

 

דגשים לתשלומי ההורים בשנה"ל תשפ"א

 

הפעילויות הממומנות באמצעות תשלומי הורים יתוכננו ויבוצעו בכפוף להוראות הבריאות. גביית התשלומים תתבצע בשנה זו

 

בשני מועדים, וזאת בשל אי הוודאות באשר להיתכנות קיום חלק מהפעילויות וכדי להתאים את גביית תשלומי ההורים לקיום

 

הפעילויות שתתאפשרנה בפועל.

 

א.  כעת ייגבו התשלומים השירותים עבור:  (תשלום ראשון)

 

 ביטוח תאונות, השאלת ספרים, תכוניות חינוכיות  טכנולוגיות שימוש באתרי אופק, גלים, עת הדעת, בריינפופ, עשר אצבעות.

 

 (יש לשים לב להנחיות המפורטות מעלה, לגבי השימוש ביתרות מתשלומי ההורים של שנת תש"פ).   

 

ב. המועד השני לגביית תשלומי ההורים – למחצית ב' יפורסם בהמשך (על פי הנחיית משרד החינוך).

 

    תשלום עבור: טיולים, סל תרבות, (עפ"י הוראת משרד החינוך ומסיבת סיום -שכבה ח' בלבד)

 

 

תודה על שיתוף הפעולה

 

 

 

אורלי אלרגנד גנץ                                       מיכל דדון                                                 גלית אסא

יו"ר ועד הורים מוסדי                             מפקחת ביה"ס                                          מנהלת ביה"ס

הגדרות כלליות כניסה למערכת