אמירים

תכנית מצויינות "אמירים"

זו שנה השניה שבית ספרינו לוקח חלק בתכנית "אמירים" מטעם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך. התכנית כוללת השתתפות בקורסים במטרה לטפח ולעודד את המצוינות בקרב תלמידים מצטיינים ולהביאם למיצוי יכולותיהם וכישרונותיהם במסגרת הבית ספרית.

שלב החשיפה: התלמידים ייחשפו לנושא הנבחר בתחום הצטיינותם.

שלב ההעמקה ותהליכי החקר: התלמידים ירכשו  מיומנויות ודרכי חקר  הנדרשות בתחום הצטיינותם. 

שלב התוצר והצגתו: התלמידים יחקרו באופן עצמאי. החקר יהיה מכוון תוצר ובעל ערך חברתי-ערכי והם יציגו אותו בפני קהל  היעד. המורה המנחה יעזור לתלמיד למקד את החומר סביב שאלת החקר. התלמידים יבחרו את האופן בו יוצג התוצר.

 

התכניות תונחנה ע"י מורים מצוות ביה"ס, שיעברו/עברו השתלמות והדרכה מטעם האגף להוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים.

בית ספרנו חרט על דגלו את נושא ההצטיינות וזימון האפשרות לפריחה בתחומים שונים. תכנית זו היא דרך נוספת, שתאפשר לנו לתת מענה פדגוגי וחברתי לתלמידים מצטיינים- להעשירם ולעניינם. 

נשאף בתכנית זו לעודד את התלמידים לא רק לצרוך ידע, אלא ליצור ידע חדש ולשתף בו את האחרים.

 

אנו רואים בתכנית זו  דרך  המעודדת תרבות בית ספרית ומטפחת מצוינות והצטיינות של תלמידים ומורים כאחד. 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת